Er is veel tijd geïnvesteerd in het opstellen van de contracten tijdens het onderhandelen en ontwerpen. Het contract en de documenten zijn vervolgens getekend en volledig op punt voor uitvoering en opvolging.

En ook daar gaat het dikwijls mis.
Uit onze eigen ervaring blijkt dat een centrale administratie alleen niet de oplossing biedt wanneer niemand de tijd neemt of de juiste skills heeft om de benodigde akties bij deze contracten ook effectief te registreren en op te volgen.

Een sales manager wil zich zoveel mogelijk bezighouden met deals sluiten en niet met administratie. Een CFO en CEO zijn bezig met het runnen van het bedrijf. De management assistant heeft vaak 1001 taken en is daarom niet altijd de meest geschikte kandidaat om de rol van contractbeheerder op zich te nemen. En niet iedere organisatie is groot genoeg om een contractbeheerder aan te werven.

Contract Management as a Service is een gespecialiseerde dienstverlening waar meer en meer vraag naar is, voor alle fases in de levenscyclus van een contract.


Contacteer ons voor meer uitleg