Van snapshots naar een proces

July 1st, 2015

De grote software vendors hebben prioriteit gemaakt om de kleine letters in de overeenkomst(en), voor het uitvoeren van een ‘audit’ (beter gezegd een review), toe te passen. Om als organisatie gereed te zijn, zien wij vaak organisaties met overzichten/rapporten van een eenmalige aktie uit het (verre) verleden tevoorschijn komen. Verrassingen bij de nieuwe resultaten worden als schokkend ervaren.

Het creëren van een snapshot (een eenmalige aktie) is goed als startpunt, maar welke organsiatie is voorbereid om hetzelfde ‘snapshot’ opnieuw te produceren en zo een sturingsmiddel te hebben?

Visolutions heeft veel praktische ervaringen om voor uw organisatie verrassingen te vermijden en een gecontroleerde omgeving op te zetten.

Neem contact op voor verdere details rond het opzetten van processen.

Contracten

June 15th, 2015

Veel organisaties hebben in het verleden contracten aangesloten die nu nog steeds actief zijn. Door interne veranderingen verwatert de inhoudelijke kennis van het lopende contract.

Daarnaast ervaren wij dat de contracten bijna niet worden aangepast aan de huidige situatie.

Visolutions biedt organisaties ondersteuning om de lopende contracten weer in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. In veel gevallen ontstaat er zelfs een financieel voordeel voor u.

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden die wij bieden neemt u best contact met ons op.

IT budgetten

June 9th, 2015

Het opstellen van een IT budget blijkt toch niet altijd even eenvoudig.

Met een goed overzicht van de huidige situatie kan er veel beter worden ingeschat welke impact de planning kan hebben op een volgende periode.

Visolutions heeft ruime ervaring met het inzichtelijk maken van de werkelijke IT-situatie.

Contacteer ons voor meer informatie.

ICT-balans…

May 12th, 2015

Een financiële balans is een standaard gegeven voor het kunnen managen van een organisatie. Maar ooit stilgestaan dat een balans van uw ICT omgeving daar ook een zeer grote bijdrage aan kan leveren?
We hebben ervaren dat de meeste organisaties vooral gebruik maken van de financiële cijfers op de balans om hun ICT omgeving te managen.

Er gaat veel geld naar ICT-contracten. Vanwege de dynamiek en continue evoluties verandert er veel. Dit heeft grote invloeden op de inhoud van de afgesloten ICT-contracten!

Voor een financiële balans gaat u naar uw boekhouder/fiscalist, waarom niet eens een inhoudelijke balans van uw ICT contracten laten uitwerken? Laat eens een balans opmaken van uw ICT-contracten om te zien of deze nog zijn afgestemd op de realiteit.

Contacteer Visolutions voor meer uitleg.

 

Waar komen die kosten nu vandaan…

May 11th, 2015

Er zijn organisaties die hun kosten voor ICT elk jaar maar verder zien stijgen, zonder te beseffen dat ook daar controle over te krijgen is!

Neem contact op met Visolutions voor meer uitleg.

 

Overzicht geïnstalleerde software…

May 10th, 2015

Bent u echt op de hoogte welke software er op de machines geïnstalleerd is?

De meeste organisaties gaan er van uit dat er voor alle geïnstalleerde software betaald is. De praktijk heeft aangetoond dat er haast geen bruikbare overzichten aanwezig zijn van de verspreiding en diversiteit van software binnen een organisatie.

Bereid uw organisatie voor op een audit en laat uw compliancy-niveau ook eens controleren om:

  • onverwachte kosten te vermijden
  • kosten te reduceren voor niet gebruikte zaken.

U zult verrast zijn van de resultaten!

Neem contact op met Visolutions voor meer uitleg.

 

Onderhoudscontracten…

May 8th, 2015

Jaarlijks worden de onderhoudscontracten verlengd en betaald. In hoeverre dekt de inhoud nog de realiteit? Laat uw contracten eens grondig controleren!

Neem contact op met Visolutions.

 

Hello world!

May 6th, 2015

Welkom op de nieuwe website van Visolutions!

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan verdere uitbreiding van de informatie.