Vaak wordt er heel wat tijd geïnvesteerd in contracten onderhandelen en ontwerpen. Je stelt het contract en de bijhorende documenten volledig op punt en geeft je volledige aandacht en toewijding aan een goed onderhouden zakenrelatie. De uitvoering van die contracten is echter minstens even belangrijk, zo niet belangrijker.

En net daar gaat het dikwijls mis. Contracten verdwijnen in kasten, of blijven hangen in mailboxen. Afspraken en opzegdata worden niet, of amper, nog opgevolgd met een hoog risico op kosten tot gevolg.

Door alle contracten te digitaliseren zijn deze op een veilige plaats bewaard en snel raadpleegbaar, vanaf elke werkplek (ook remote ! )

Contract Management as a Service is een nieuwe dienstverlening waar meer en meer vraag naar is.

Digitaliseren is ook belangrijk ter voorbreiding op overname of voor audits. Zie ook onze mogelijkheden voor een Data Room.


Contacteer ons voor meer uitleg